Post Tagged with: "J League 30th Anniversary"

J League Football, Sports

J League 30th Anniversary Opening event

J League 30th Anniversary Opening event

(L-R) Kengo Nakamura, Yasutaro Matsuki, Yoshikazu Nonomura, Arisa Mizuki, Tomoaki Makino, Atsuto Uchida, JANUARY 25, 2023 – Football / Soccer : J League 30th Anniversary Opening event in Tokyo, Japan. […]