IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023

General view, APRIL 21, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women's Boulder Qualification at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

General view, APRIL 21, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women’s Boulder Qualification at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

 

Miho Nonaka (JPN), APRIL 22, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women's Boulder Semi-final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

Miho Nonaka (JPN), APRIL 22, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women’s Boulder Semi-final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

 

Paul Jenft (FRA), APRIL 23, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men's Boulder Final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

Paul Jenft (FRA), APRIL 23, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men’s Boulder Final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

 

Anon Matsufuji (JPN), APRIL 22, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women's Boulder Final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

Anon Matsufuji (JPN), APRIL 22, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women’s Boulder Final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

 

Sorato Anraku (JPN), APRIL 23, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men's Boulder Semi-final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

Sorato Anraku (JPN), APRIL 23, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men’s Boulder Semi-final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

 

(L to R) Hannes Van Duysen (BEL), Mejdi Schalck (FRA), Paul Jenft (FRA), APRIL 23, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men's Boulder Award Ceremony at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

(L to R) Hannes Van Duysen (BEL), Mejdi Schalck (FRA), Paul Jenft (FRA), APRIL 23, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men’s Boulder Award Ceremony at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

 

(L to R) Hannah Meul (GER), Brooke Raboutou (USA), Anon Matsufuji (JPN), APRIL 22, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women's Boulder Award Ceremony at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

(L to R) Hannah Meul (GER), Brooke Raboutou (USA), Anon Matsufuji (JPN), APRIL 22, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Women’s Boulder Award Ceremony at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by YUTAKA/AFLO SPORT)

 

Tomoa Narasaki (JPN), APRIL 23, 2023 - Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men's Boulder Semi-final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)

Tomoa Narasaki (JPN), APRIL 23, 2023 – Sports Climbing : IFSC Climbing World Cup Hachioji 2023 Men’s Boulder Semi-final at Esforta Arena Hachioji in Tokyo, Japan. (Photo by Itaru Chiba/AFLO)